Logo [DA-Group']
 
Ratkaisut avaruuteen
 

ENTISTÄ TARKEMPAA JA LUOTETTAVAMPAA DATAA AVARUUDESTA


Avaruus on läsnä jokapäiväisessä elämässämme nyt ja tulevaisuudessa, vaikkemme aina välttämättä tunnista sen läsnäoloa. Kuinka helppoa onkaan löytää perille vieraassa kaupungissa navigaattorin avulla. Muun muuassa tämän mahdollistaa satelliittipaikannusjärjestelmät, kuten eurooppalainen Galileo ja yhdysvaltalainen GPS. 

Ilmaston lämpeneminen, rajujen sääilmiöiden yleistyminen, luonnonkatastrofit, sekä puhtaan ruuan ja veden riittävyys ovat esimerkkejä haasteista, joita pyritään ratkaisemaan avaruudesta käsin saatavalla tiedolla. Tarvitsemme entistä luotettavampaa ja tarkempaa säädataa, koko maapallon kattavia verkkoyhteyksiä, häiriötöntä tiedonsiirtoa ja tarkkaa 3D-kuvaa.

 

AVARUUSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET

 
spacecraft-systems442089307.png

DA-Group on tehnyt yhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja globaalisti toimivien satelliittivalmistajien kanssa usean vuosikymmenen ajan. Tuotamme kestäviä ratkaisuja avaruusteknologian vaativiin ongelmiin perustuen tutka-, radiometri- ja avaruuden tilannekuvaosaamiseemme. 

 

Avaruuteen ja satelliittiteknologiaan liittyvät hankkeet ovat pitkäjänteisiä projekteja, joissa luodaan uusia ratkaisuja ja tuotteita kansainvälisellä yhteistyöllä ja jatkuvalla osaamisen kehittämisellä. Tutkimustulosten hyödyntäminen tuotekehityksessä ja myöhemmin valmiissa tuotteissa vaativat vahvaa projektiosaamista.

Useat toteutetut avaruushankkeet ovat tehneet DA-Groupista ainutlaatuisen projektiosaajan. Koko talon yhteenlaskettu osaaminen ja kokonaispalvelut protovaiheesta laitevalmistukseen tukevat prosesseja ja hankkeiden viemistä onnistuneesti alkumetreiltä maaliin asti aikataulussa. 

 

da-sentinel2852192680.jpg

ratkaisut satelliitteihin     

Tutkajärjestelmät
Kehittämiemme ja valmistamiemme suorituskykyisten järjestelmien laitteita  ja osia käytetään avaruuteen lähetettävissä satelliiteissa sekä maanpäällisissä sovelluksissa.  DA-Groupin asiantuntijat ovat kehittäneet avaruusprojekteihin muun muassa mikroaalto- ja RF-järjestelmiä, kuten tutkakorkeusmittareita, SAR-kokoonpanoja, radiometri-vastaanottimia ja kalibraatio-alijärjestelmiä sekä mikroaaltolähettimiä ja -vastaanottimia.

Radiometrijärjestelmät
DA-Group toimittaa radiometrejä ja radiometrien kalibrointijärjestelmiä. Kalibrointilaitteistolla tuotetaan sähköisesti erittäin tarkasti haluttu lämpösäteily, jota käytetään referenssinä mittauksissa. Kehittämämme radiometrin kalibrointilaite varmistaa entistä tarkemman ja luotettavamman mittaustiedon saamisen.

RF-Järjestelmät
DA-Group suunnittelee ja valmistaa radioaalto- ja mikroaalto- sekä millimetriaaltoteknologioita hyödyntäviä ratkaisuja vaativiin olosuhteisiin. Olemme toimineet RF-ratkaisujen saralla jo 1970-luvulta. Meillä on kokemusta monilla eri sovellusalueilla ja käyttökohteissa.

 
 

AVARUUSTILANNEKUVAN MUODOSTAMINEN

 
space-situational-awareness.png

DA-Groupilla on yli neljännesvuosisadan kokemus kriittisistä avaruustoimituksista. Nykyään elämämme nivoutuu laajasti avaruuspohjaisiin ratkaisuihin ja on riippuvainen satelliittipalveluista saatavista hyödyistä, kuten paikannus, sään ennustaminen ja viestintä. Satelliittien määrä lisääntyy kiihtyvää tahtia. DA-Group on mukana muodostamassa tilannekuvia avaruudesta niin siviilikäyttöön kuin kansallisen turvallisuuden tarkoituksiin. 

 
 
 

maapallo-avaruudesta-satelliitit-ymparilla-shutterstock-1913550487.jpg

TilannetietoiSuus    

Avaruuden tilannekuvan muodostaminen
Avaruutta hyödyntävissä sotilas- ja puolustussovelluksissa osaamisemme kattaa järjestelmä- ja laitevalmiuksien kehittämisen, toimittamisen sekä ylläpidon. Tilannekuvaratkaisuissa DA-Group on ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä valtuutettu Galileo PRS-vastaanottimien valmistajaksi.

Kansallinen turvallisuus
Ratkaisumme kattavat turvallisuuden, suorituskyvyn ja toimintavarmuuden kaikissa olosuhteissa. Toimintamme täyttää kansallisen turvallisuuskriteeristön (Katakri 2015) ja meillä on auditoidut turvatilat. DA-Groupilla on myös valmiudet toimia kansainvälisissä hankkeissa, jotka edellyttävät Facility Security Clearance (FSC) -vaatimuksen.

 
 
 
sentinel-1-kiertoradalla-mustalla-taustalla.png

ESA AVARUUSOHJELMAT

DA-Group on ollut jo pitkään Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja Airbus Defence and Spacen kumppanina satelliittijärjestelmien suunnittelussa sekä toteutuksessa. Yhteistyön myötä DA-Groupin avaruusosaaminen näkyy useissa merkittävissä ESA:n satelliittihankkeissa, joista viimeisimpänä on EU:n maapallon tilan kaukokartoitukseen liittyvä Copernicus-ohjelma. DA-Groupin osuus on rakentaa alijärjestelmiä Sentinel-1 -tutkasatelliitteihin.
Lue lisää »

obh-italia.jpg

RADIOMETRIN KALIBROINTILAITE

Tutkimushanke on osa EU:n avaruusohjelmaa ja Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR) -hanketta,  jossa tutkittiin ratkaisuja lämpötilan mittauksen tarkkuuteen. Teoriassa tunnettu fyysisen lämpötilan tuottaminen sähköisesti oli yksi mahdollisuus parantaa mittauksen tarkkuutta. Italialainen OHB oli tunnistanut DA-Groupin osaamisen ja yhdessä päädyimme toteuttamaan kalibrointilaitteen.
Lue lisää »

 

 

Meiltä löytyy ratkaisut moneen

DA-Group suunnittelee ja valmistaa avaruusteollisuuden sovelluksiin vaativia laite- ja järjestelmäratkaisuja. Toteutamme myös kehityshankkeita tulevaisuuden satelliiteille. DA-Group toimii alihankkijana niin satelliitti- ja laitevalmistajille kuin avaruusorganisaatioille. Tuotantoprosessimme ja -tilamme täyttävät lentävien laitteiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimat tiukat standardit, laatumenettelyt ja käytännöt.

Laadulla ja sen varmistamisella on prosesseissa merkittävä rooli. Eurooppalaisen avaruuslaatustandardiston (ECSS) ja ISO-järjestelmien lisäksi omaehtoiset auditoinnit läpi toimitusketjun takaavat korkean laadun ja luotettavuuden läpi projektin. Globaalien asiakkaiden auditointien tuloksena olemme saaneet positiivista palautetta laadunvarmistustyöstä. Laadun lisäksi läpinäkyvällä prosessilla ja toimintaketjulla voimme taata vastuulliset ja kestävät tuotteet.


 

Esitteet

 
 

TUOTEVALIKOIMA


 
 

Kiinnostuitko -kuvake

Kiinnostuitko?

Lähetä meille viestiä sales@da-group.fi tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeellamme. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!

Ota yhteyttä

 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, pysyt ajan tasalla uusista palveluista, teknologiatrendeistä ja tapahtumista.

 
 
 
x